vetrané protislnečné lamelySystém protislnečnej ochrany pre fasády. Tento systém lisovaných hliníkových lamiel umožňuje reguláciu svetla, tým sa dosiahnu značné úspory na vnútornom chladení budov vytváraním tieňových zón, čo zmierni energetický dopad, ktorému sú tieto budovy vystavené.Pre zastrešenie najrozmanitejších požiadaviek, existujú lamely rôznych veľkostí, ktoré sa adaptujú na každý projekt.
Systém obsahuje dva typy lamiel: pevné a nastaviteľné. Prvý typ lamiel je možné nastaviť na uhly: 0°, 15°, 30° a 45°.
Lamely nastaviteľné je možné motorizovať.
Tiež je možnosť voľby zakryť regulovací mechanizmus, aby vonkajší pohľad bol len na esteticky čistú fasádu. 
Používaná lamela je eliptického tvaru a môže byť namontovaná v smere vertikálnom aj horizontálnom.
Tento jednoduchý eliptický tvar nie len že dovoľuje vyhnúť sa menej blahodarným účinkom slnečného žiarenia, ale taktiež spĺňa funkciu architektonického dekoratívneho prvku. 
Systém Protislnečnej ochrany lamiel je vhodný najmä pre veľké plochy, ako sú samotné fasády.