strojné vybavenie
 • zváračka CO2 325
 • zváračka CO2 475TR PULSE 2x
 • zváračka AC/DC PULSE TIG
 • plasma cut 70
 • lis excentrický 60T
 • lis hydraulický 20T
 • skrácačka 
 • ohýbačka rúrková
 • ohýbačka profilová
 • zakružovačka profilov
 • buchar AJAX 1
 • profilová nožnica
 • pásová píla 510
 • kotúčová píla na hliník
 • stĺpová vŕtačka
 • hrotový sústruh
 • univerzálna fréza
 • vertikálna fréza
 • vypalovacia pec
 • práškové lakovacie zariadenie